Europos Parlamentas skatina franšizės plėtrą ES

2017-11-30

Europos Parlamento nariai Europos Sąjungos Komisijos prašo rekomendacijų, kaip toliau plėsti franšizavimo sektorių ES.

Pastebima nemažai trūkumų

Europos parlamentarų įteiktoje rezoliucijoje Komisijai kaip viena esminių problemų pabrėžiama, kad Europoje trūksta bendros franšizės sąvokos. Tačiau yra ir daugiau franšizės sistemos ir praktikos trūkumų. Politikų pateiktoje ataskaitoje skelbiama, kad franšizės verslo modelis iki šiol nėra pakankamai veiksnus ir tesudaro 1,89 proc. bendrojo Europos Sąjungos vidaus produkto.

Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Australijoje šis procentas kur kas didesnis. JAV – 5,95 proc., Australijoje – 10,83 proc. Be to, 83,5 proc. franšizių apyvartos sukuriama vos septynių ES valstybių narių.

Franšizės verslo modelio plėtrą stabdo ir fragmentuoti bei tarp Europos Sąjungos valstybių narių nesuderinti franšizavimą reglamentuojantys teisės aktai. Pripažįstama, kad dėl suderintų Europos teisės aktų trūkumo franšizės davėjams ir gavėjams kyla papildomų kliūčių, kurios stabdo verslo plėtrą tarp skirtingų šalių.

Pastebima, kad galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose dažniausiai dėmesys telkiamas į franšizės davėjo įsipareigojimus išankstiniame sutarties sudarymo etape. Visgi yra daugybė kitų klausimų, pavyzdžiui, internetinė prekyba, nekonkuravimo sąlygos, kuriems Europos Sąjungos valstybių narių įstatymų leidėjai turėtų skirti daugiau dėmesio.

Tikima verslo modelio ateitimi

Nepaisant nesureguliuotų teisės normų, manoma, kad franšizės verslo modelis turi daug potencialo. Europos Parlamento nariai neabejoja, kad franšizavimas, kaip patogi verslo kūrimo priemonė, gali užpildyti mažmeninės prekybos sektoriaus rinką. Be to, jis gali paskatinti darbo vietų kūrimą, mažų ir didelių įmonių kūrimą bei verslo plėtrą visoje Europos Sąjungoje.

„Mažų verslininkų, kurie savo parduotuvėse dirba pagal franšizę, išnaudojimas turi liautis. Mano pranešime pateikiamos franšizės sektoriaus problemos ir reikalingi pokyčiai. Franšizės gavėjams turi būti suteikta erdvė skatinti savo verslumą, o ne būti smaugiamiems ir išnaudojamiems griežtų ir nesąžiningų sutarties sąlygų“, – sakė pranešėjas E. Dennis de Jong.

Reikalingos bendros gairės

Europos parlamentarai įsitikinę, kad norint visiškai išnaudoti franšizės verslo modelio galimybes, būtina imtis tam tikrų veiksmų. Ypatingai didelis dėmesys turėtų būti skiriamas franšizės gavėjų apsaugai.

Parlamentarai prašo Europos Sąjungos Komisijos pradėti viešas konsultacijas tam, kad būtų surinkta nešališka informacija apie realią franšizavimo situaciją ir parengti „neįstatymines gaires, atspindinčias geriausias franšizės verslo modelio praktikas mažmeninės prekybos sektoriuje“, atsižvelgiant į naujausius technologijų ir rinkos pokyčius, kaip pavyzdžiui, internetinę prekybą.

Siūloma šias gaires pateikti Parlamentui ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio mėnesio. Tikima, kad tokios gairės, nors ir nebūtų privalomos, galėtų padėti parengti suderintus franšizavimo teisės aktus visoje Europos Sąjungoje.

Komisija taip pat turėtų pateikti rekomendacijas, kaip toliau Europos Sąjungoje plėsti franšizavimo sektorių.

Nesąžiningos prekybos praktika

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, veiksmingų priemonių, nukreiptų prieš bet kokią nesąžiningą prekybos praktiką franšizavimo rinkoje, svarba. Remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Europos Sąjungos Komisija turėtų parengti ir nuolat atnaujinti nesąžiningos prekybos praktikos sąrašą. Jis turėtų būti išspausdintas ir prieinamas visoms suinteresuotosioms šalims.

Siekiant užtikrinti subalansuotas sutartines teises ir pareigas tiek franšizės davėjams, tiek ir gavėjams, siūloma sukurti ir konkrečius veiklos principus. Pavyzdžiui, įpareigoti franšizės davėją teikti aiškią, teisingą ir išsamią informaciją dar iki pasirašant franšizės sutartį, įvesti galutinio apsisprendimo laikotarpį jau pasirašius franšizės sutartį.

Europos parlamentarų siūlymu, elektroninė prekyba, įsipareigojimai nekonkuruoti, konfidencialumo sąlygos taip pat turėtų būti geriau atspindėtos franšizės sutartyse.

Daugiau dialogo ir informacijos

Europarlamentarai ragina Europos Komisiją ir valstybes nares skatinti franšizės davėjų, gavėjų ir sprendimus priimančių asmenų dialogą bei palengvinti asociacijų, atstovaujančių franšizės gavėjus, kūrimą.

Siūloma kurti „kontaktinius centrus“, kuriuose būtų suteikiama franšizės gavėjams ir davėjams reikalinga informacija, bei „ekspertinę platformą“, kurioje būtų galima rasti daugiau išsamesnės informacijos apie mažmeninės prekybos franšizės praktiką, o ypač apie bet kokio tipo nesąžiningos prekybos praktiką.

Europos Parlamento narių rezoliucijoje pabrėžiama, kad vienas pagrindinių franšizavimo bruožų – sutartiniai santykiai, savanoriškai užmegzti tarp fizinių ar juridinių asmenų, kurie yra teisiškai ir finansiškai nepriklausomi vienas nuo kito. Pagal sutartinius santykius franšizės davėjas jos gavėjui suteikia teisę veikti pagal franšizės verslo modelį.

Naujieną rengė Ernesta Vinevičiūtė

 

Straipsnis buvo paskelbtas franšizavimo portale FranchiseINFO.lt.

Straipsnio originalą rasite čia >>>> 

2018    |    Franchise hub. All rights reserved.   |

To top