7. Pasirengimas gavėjų pritraukimui

Kadangi viso franšizės tinklo sėkmė priklauso ne tik nuo franšizės davėjo pastangų, bet ir nuo kiekvieno tinkle esančio franšizės gavėjo atsidavimo ir rezultatų, būtina atsirinkti kompetentingus, motyvuotus ir atsidavusius franšizės gavėjus.
 

Vertinant franšizės gavėjų pritraukimo efektyvumą, dažnai yra naudojamas interesantų konvertavimo į franšizės gavėjus rodiklis. Dauguma franšizės ekspertų teigia, kad reikėtų orientuotis į tai, kad iš maždaug 100 suinteresuotųjų asmenų tik 1 taps franšizės gavėju. Natūralu, kad kiekvienas franšizės davėjas siekia kiek įmanoma labiau padidinti šį rodiklį ir tokiu būdu paspartinti ne tik franšizės tinklo augimą, bet ir išeikvoti mažiau išteklių franšizės rinkodarai, franšizės gavėjams pritraukti, juos įvertinti ir su jais bendrauti. Kalbant apie franšizės gavėjų pritraukimo kokybę, yra naudojamas dar vienas franšizės patrauklumo įvertinimo rodiklis – grynas franšizės gavėjų prieaugis tinkle. Šis rodiklis yra išvedamas iš visų naujų franšizės gavėjų, atimant tuos, kurie iš tinklo pasitraukė per duotąjį periodą. Kuo šis rodiklis yra didesnis, tuo franšizės tinklas yra sveikesnis ir patrauklesnis. Tad, norėdamas pasiekti ilgalaikį franšizės tinklo stabilumą ir sėkmę, franšizės davėjas turi suformuoti tokį franšizės gavėjų pritraukimo procesą, kuris subalansuotų tiek konvertavimo, tiek gryno franšizės gavėjų prieaugio tinkle rodiklių reikšmes.
 

Pagrindinė metodinė priemonė franšizės gavėjų pritraukimo procesui valdyti yra franšizės pritraukimo veiklos vadovas. Šio veiklos vadovo tikslas – detaliai reglamentuoti franšizės davėjo veiksmus nuo pradinių užklausų generavimo iki franšizės sutarties pasirašymo. Tipinis franšizės gavėjų pritraukimo vadovas reglamentuoja žemiau pateiktus franšizės gavėjų pritraukimo etapų įgyvendinimo procesus, procedūras ir veiksmus bei susijusius dokumentus, šablonus ir formas:

 • pradinės užklausos gavimas;
 • kandidato įregistravimas;
 • kandidato paraiškos formos parengimas;
 • pradinis kandidato tinkamumo vertinimas;
 • prisistatymo – pavyzdžiui, franšizės lankstinukais – išsiuntimas;
 • susitikimas su kandidatu;
 • konfidencialumo sutarties pasirašymas;
 • detalizuotos informacijos apie franšizę atskleidimas;
 • paruošiamųjų darbų kandidatui inicijavimas;
 • kandidato siūlomų prielaidų įvertinimas;
 • kandidato parengto verslo plano įvertinimas;
 • kandidato patikimumo ir finansinio pajėgumo įvertinimas;
 • franšizės sutarties sąlygų derinimas;
 • franšizės pardavimo patvirtinimas;
 • franšizės sutarties pasirašymas.
   

Be procesų aprašymo šiame veiklos vadove taip pat turėtų būti pateikiamas ir detalus franšizės gavėjo profilis, kuris yra naudojamas tiek tam, kad apibrėžtų suinteresuotųjų asmenų įvertinimo ir atrankos kriterijus, tiek tam, kad būtų galima konkretizuoti franšizės rinkodaros veiksmus ir priemones, kurios turėtų didžiausią potencialą paveikti būsimus franšizės gavėjus.
 

Šiuo etapu užbaigiamas franšizės davėjo verslo sukūrimas. Dabar franšizės davėjas yra visiškai pasiruošęs pateikti savo franšizę pasauliui ir pradėti naujojo franšizės verslo plėtrą. 

 

 • Mūsų prezentacijas apie franšizės davėjo verslo kūrimą rasite čia >>>>
 • El. knygą „Franšizės davėjo verslas: pradžia“ atsisiųskite iš čia >>>>
 • Jei turite klausimų arba prireikė profesionalaus patarimo, susisiekite su mumis čia >>>>

 

2020    |    Franchise hub. Visos teisės saugomos.   |

Į viršu