4. Franšizės infrastruktūros kūrimas

Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą sudaro franšizės tinklo aptarnavimą užtikrinanti franšizės davėjo organizacija, susiję išoriniai subjektai (tiekėjai, pirkėjai, partneriai ir t. t.) ir ryšiai su jais. Kitaip tariant, visi būtini elementai tinkamai valdyti franšizės pagrindu įkurtų padalinių veiklą. Tad, kaip jau galite suprasti, franšizės tinklo palaikymo infrastruktūra yra siejama su franšizės davėjo perduodamu „know-how“ ir teikiamomis paslaugomis franšizės gavėjui. Pabrėžtina tai, kad reikėtų sukurti tokią franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą, kuri leistų ne tik franšizės davėjui vykdyti jo įsipareigojimus franšizės gavėjui, bet kuri taip pat įgalintų franšizės gavėjus aptarnauti galutinius vartotojus. Franšizės infrastruktūros kūrimas nėra baigtinis procesas. Privalu tęstinai ir nenutrūkstamai ją vystyti ir tobulinti taip, kad atitikdama besikeičiančias rinkos sąlygas, ir franšizės gavėjų poreikius, taptų franšizės konkurenciniu pranašumu.
 

Pagrindiniai franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros elementai ir jų plėtros planas turėtų jau būti paruoštas ankstesniame franšizės davėjo verslo planavimo etape. Šiame žingsnyje vertėtų peržvelgti, įvertinti ir pradėti įgyvendintą sudarytą planą. Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą sudaro trys pagrindinės dalys:
 

 • Franšizės davėjo organizacija. Siekiant sukurti tvarų ir sėkmingą franšizės davėjo verslą, turėtų būti sukurta atskira organizacija. Franšizės davėjo veiklos pradžioje ši organizacija dažniausiai būna labai nedidelė ir stipriai susijusi su bazinį franšizuojamą verslą vystančia organizacija. Franšizės tinklui augant, taip pat auga ir franšizės davėjo organizacija – didėja darbuotojų skaičius, formuojasi unikali kultūra – ir ji galiausiai atitolsta nuo motininės organizacijos. Franšizės davėjo organizacijos kūrimo specifika priklauso nuo franšizės koncepcijos bei franšizės vystymo ir franšizės tinklo plėtros nuostatų. Pabrėžtina, kad nuo pat savo egzistavimo pradžios franšizės davėjo organizacija turi būti aprūpinta reikalingais finansiniais, žmogiškaisiais, materialiaisiais ir nematerialiaisiais ištekliais. Jeigu visgi neskiriama pakankamai išteklių, negalima tikėtis, kad ši organizacija sugebės tinkamai ir laiku įgyvendinti franšizės vystymui ir franšizės tinklo plėtrai keliamų tikslų, o kartu ir neleis franšizės davėjui sukurti sėkmingo franšizuojamo verslo;
   
 • Franšizės tinklo aptarnavimo infrastruktūra. Ši infrastruktūra apima elementus, būtinus nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės pagrindu veikiančio padalinio funkcionavimui ir galutinių vartotojų poreikių tenkinimui. Šie elementai gali varijuoti skirtingose franšizės tinkluose priklausomai nuo franšizuojamo verslo modelio, tačiau dažniausiai juos sudaro įvairių prekių ir paslaugų, kurie yra būtini verslo modelio funkcionavimui, tiekėjų ir strateginių partnerių visuma. Konstruodamas franšizės koncepciją franšizės davėjas turi apsispręsti, kurias prekes ir paslaugas savo franšizės gavėjams teiks centralizuotai, o kuriuos leis įsigyti iš išorinių tiekėjų ir kokius reikalavimus jiems kels. Franšizės davėjas taip pat turi sumodeliuoti santykius su pagrindiniais partneriais ir nuspręsti, ar deleguos šių santykių mezgimą ir palaikymą franšizės gavėjams, ar centralizuotai valdys juos iš franšizės davėjo organizacijos. Dažniausiai franšizės davėjas savo namų rinkoje dar prieš kurdamas franšizę jau būna išvystęs tokią infrastruktūrą, kuri palaiko jo nuosavų padalinių tinklo funkcionavimą. Tokiu atveju labai tikėtina, kad franšizės gavėjai tiesiog naudosis jau turima infrastruktūra. Tačiau naujose rinkose, kur dar nėra franšizės davėjo nuosavų ar franšizės pagrindu veikiančių padalinių, tokią infrastruktūrą teks kurti „nuo nulio“;
   
 • Franšizės tinklo vadybos infrastruktūra. Franšizės tinklo vadybos infrastruktūra apima elementus, kurie yra būtini nepertraukiamam ir sėkmingam franšizės tinklo funkcionavimui ir franšizės gavėjų bei davėjo poreikių tenkinimui. Tipinis franšizės davėjas savo franšizės tinklo veiklos pradžioje per daug nesureikšmina savo vidinių procedūrų ir veiksmų, nukreiptų į tinklo vadybą. Kol franšizės tinklui priklauso nedidelis franšizės gavėjų skaičius davėjo darbuotojai dažniausiai sugeba suvaldyti juos be papildomų instrukcijų ar taisyklių. Tačiau, bėgant laikui ir augant franšizės tinklui, didėja poreikis franšizės davėjo organizacijos ir jos veiksmų, nukreiptų į franšizės tinklo subjektus, sisteminei vadybai. Augant organizacijai ne tik didėja iššūkių mastas, bet ir atsiranda visiškai nauji iššūkiai, su kuriais organizacija anksčiau nebuvo susidūrusi. Į franšizės tinklo augimo sąlygotus iššūkius franšizės davėjas turėtų atsakyti vystydamas franšizės tinklo vadybos metodikas ir jų įgyvendinimą palaikančius technologinius sprendinius, kurie ir sudaro franšizės tinklo vadybos infrastruktūrą. Franšizės davėjas, sukūręs pradinę franšizės tinklo palaikymo infrastruktūrą, jau yra beveik baigęs franšizuojamo verslo kūrimo etapą.
   

Tuomet pereinama prie teisinių franšizės dokumentų rengimo, apie kurį plačiau galite skaityti čia >>>>

 

 • Mūsų prezentacijas apie franšizės davėjo verslo kūrimą rasite čia >>>>
 • El. knygą „Franšizės davėjo verslas: pradžia“ atsisiųskite iš čia >>>>
 • Jei turite klausimų arba prireikė profesionalaus patarimo, susisiekite su mumis čia >>>>

 

2020    |    Franchise hub. Visos teisės saugomos.   |

Į viršu