3. Franšizės įrankių kūrimas

Siekiant įgalinti franšizės gavėjus tinkamai valdyti ir plėtoti franšizės pagrindu sukurtą verslą, yra pasitelkiamos įvairios franšizės priemonės, suteikiančios galimybę sukurti pelningą ir tvarų verslą per trumpesnį laiką, investuojant mažiau išteklių, esant mažesnei rizikai bei vystant jį efektyviau nei tai galėtų padaryti veikdamas savarankiškai be franšizės davėjo pagalbos. Egzistuoja dvi franšizių priemonių kategorijos – viena apima franšizės davėjo „know-how“ perdavimą, o kita – franšizės davėjo verslo identiteto elementams perdavimą. Preliminarios franšizės priemonės turėjo būti numatytos jau franšizės davėjo verslo planavimo etapo metu, o dabar laikas jų sukūrimui.
 

„Know-how“ perdavimo priemonių parengimas

Pirmiausia, prisiminkime formalizuotos praktinės patirties sąvoką, kuri buvo vartojama franšizės verslo planavimo proceso etape. Franšizavimo kontekste organizacijos „know-how“ gali turėti tris formas:

 • Formalizuotas „know-how“, apimantis franšizės davėjo organizacijos intelektinio kapitalo objektus, kurie yra aiškiai struktūruoti, aprašyti ir sistemingai taikomi verslo vertės kūrimo procese. Tai gali būti procedūrų aprašai, instrukcijos, atmintinės, standartai, aprašytos organizacijos vertybės, kompetencijų matricos, personalo mokymų programos ir pan.;
   
 • Neformalizuotas „know-how“, apimantis franšizės davėjo organizacijos intelektinio kapitalo objektus, kurie nėra aprašyti, bet yra žinomi franšizės davėjo darbuotojams ir yra daugiau ar mažiau sistemingai taikomi verslo vertės kūrimo procese. Tai gali būti nerašytos taisyklės, neaprašytos veiksmų sekos, organizacijos tradicijos, klientų aptarnavimo metodai ir pan.;
   
 • Nestruktūruotas „know-how“, apimantis franšizės davėjo organizacijos intelektinio kapitalo objektus, kurie nėra aiškiai struktūruoti, aprašyti ir nėra sistemingai taikomi verslo vertės kūrimo procese. Tai gali būti vienkartiniai problemų sprendimo metodai, unikalios atskirų darbuotojų kompetencijos ir patirtys, vadovams nežinomi darbuotojų susitarimai dėl procesų vykdymo ir pan.
   

„Know-how“ gali būti perduodama franšizės gavėjui skirtingais būdais, priklausomai nuo jos formos:

 • Veiklos vadovai yra pagrindinės priemonės franšizės davėjams perduodant formalizuotą „know-how“ franšizės gavėjams. Egzistuoja trys veiklos vadovų rūšys:
   
 1. Padalinio atidarymo veiklos vadovas. Šis vadovas yra sukurtas franšizės gavėjui perduoti franšizės davėjo „know-how“, susijusį su verslo procesų įgyvendinimu – nuo franšizės sutarties pasirašymo iki padalinio veiklos pradžios; vadovas yra sudarytas padėti reglamentuoti atitinkamus franšizės gavėjo veiksmus ir išsamiai aprašyti abipusį įsipareigojimą tarp franšizės davėjo ir franšizės gavėjo šio etapo įgyvendinimo metu;
   
 2. Padalinio veiklos vadovas. Šis vadovas yra sukurtas franšizės gavėjui perduoti franšizės davėjo „know-how“, susijusį su verslo procesų įgyvendinimu einamosios franšizės veikiančio padalinio veikloje; vadovas yra sudarytas padėti reglamentuoti atitinkamus franšizės gavėjo veiksmus ir išsamiai aprašyti abipusį įsipareigojimą tarp franšizės davėjo ir franšizės gavėjo;
   
 3. Darbuotojų veiklos vadovas. Šio vadovo tikslas yra franšizės gavėjo darbuotojams, einantiems konkrečias pareigas, perduoti jų darbo sričiai aktualų franšizės davėjo „know-how“, apibrėžti jų atsakomybes, teises bei jų veiklos efektyvumo, rezultatyvumo ir kokybės standartus.
   
 • Apmokymai yra pagrindinės priemonės franšizės davėjams perduodant neformalizuotą „know-how“ franšizės gavėjams. Apmokymai yra labai naudingi siekiant įsitikinti, kad franšizės gavėjas ir jo darbuotojai tinkamai gavo, suprato ir pritaikė formalizuotą „know-how“. Apmokymai yra grupuojami į šias kategorijas:
   
 1. Pradiniai apmokymai siekia suformuoti pradines verslo valdymo ir konkrečių darbo funkcijų vykdymo kompetencijas, būtinas sklandžiam franšizuoto padalinio darbui organizuoti pagal franšizės davėjo standartus;
   
 2. Periodiniai apmokymai siekia suformuoti planines verslo valdymo ir konkrečių darbo funkcijų vykdymo kompetencijas, būtinas franšizės gavėjo padalinio darbui atnaujinti, neatsiliekant nuo besikeičiančios verslo aplinkos ir franšizės davėjo reikalavimų;
   
 3. „Ad-hoc“ apmokymai siekia suformuoti kompetencijas netipinėse verslo situacijose, kurios reikalauja greitos ir vieningos visų franšizės tinklo dalyvių reakcijos.
   
 • Metodinė pagalba ir paslaugos yra pagrindinės priemonės franšizės davėjams perduodant nestruktūruotą „know-how“ franšizės gavėjams ir užtikrinant franšizės gavėjo veiklos atitikimą franšizės davėjo keliamiems reikalavimams. Pagalbos ir paslaugų apimtis gali labai skirtis, priklausomai nuo konkrečios franšizės. Tačiau galima išskirti pagrindines tris grupes:
   
 1. Metodinė pagalba. Tai nustatytas pagalbinių veiksmų rinkinys, kurį franšizės davėjas suteikia franšizės gavėjui prieš pradedant franšizės padalinio verslo veiklą arba jos vykdymo metu;
   
 2. „Ad-hoc“ pagalba. Tai pagalba, kurią franšizės davėjai teikia franšizės gavėjams netipinėse verslo situacijose, kurios gali turėti neigiamų pasekmių, jeigu nėra tinkamai išsprendžiamos;
   
 3. Kontrolė. Tai nuolat kartojama franšizės davėjo veikla, kuria yra siekiama užtikrinti, kad franšizės gavėjas atitiktų franšizės davėjo reikalavimus, ir kuria yra suteikiamos priemonės franšizės gavėjo verslo efektyvumui ir našumui gerinti.
   

Pristačius pagrindines priemones, skirtas perduoti „know-how“, yra būtina jas plėtoti. Jau franšizės davėjo verslo planavimo metu turėjome atlikti keletą su franšizės davėjo „know-how“ siejamų etapų. Jeigu neįvykdėte šių etapų anksčiau, trumpai prisiminkime juos, nes šiame etape būtinai reikės juos įgyvendinti:

 1. Struktūruoti visą organizacijos turimą „know-how“, susijusį su verslo procesų įgyvendinimu;
 2. Įvertinti turimo „know-how“ formalizuotumo lygį ir numatyti, koks dar neformalizuotas „know-how“ privalo būti formalizuotas prieš pradedant perdavimą;
 3. Kategorizuoti „know-how“ ir identifikuoti svarbiausias intelektinio kapitalo dalis;
 4. Nuspręsti, kokia „know-how“ dalis bus perduodama franšizės gavėjams, o kokia dalis liks tik franšizės davėjo nuosavybėje;
 5. Sukurti veiklos vadovų, apmokymų ir metodinės pagalbos bei paslaugų struktūrą.
   

Kai įvykdote šiuos etapus, esate realiau pasiruošę „know-how“ perdavimo priemonių plėtrai. Šioms priemonėms nėra vieno universalaus standarto ir franšizės davėjui gali tekti taikyti jiems tinkamą informacijos pateikimo stilių. Visgi, galima įžvelgti keletą bendrų principų, kuriais būtina vadovautis:

 • Būkite unikalūs. Jūsų verslas ir jūsų verslo sėkmės siekimo būdas yra unikalūs. Taip pat ir jūsų „know-how“ perdavimo priemonės privalo būti tokios pačios. Nesistenkite „kirsti kampų“ naudodami šabloninius veiklos vadovus arba vienodas apmokymų programas. Tik sukūrę savo išskirtines unikalias priemones galite tikėtis, kad franšizės gavėjai įvertins jūsų „know-how“ ir sieks sėkmingai atkartoti jūsų verslą, besivadovaujant jūsų standartais ir vertybėmis;
   
 • Būkite savimi. Jūsų veiklos vadovų ir apmokymų programų turinys privalo parodyti jūsų esamą verslo būseną. Nustatydami verslo procesus, venkite „idealios būsenos“ spąstų – nenurodykite standartų, kurių patys neįgyvendinate savo padaliniuose. Rašykite tekstą savu stiliumi ir žodžiais, kuriuos pats vartojate. Nevartokite per daug sudėtingos kalbos ir profesionalaus slengo, kurio negalite paaiškinti;
   
 • Būkite paprasti. Franšizės gavėjas ir jo darbuotojai, kaip ir bet kuris kitas žmogus, ko gero, yra alergiškas neįdomioms instrukcijoms ir vadovams. Niekam nepatinka skaityti ilgų ir sudėtingų aprašymų. Stenkitės struktūruoti ir aprašyti verslo procesų „know-how“ kuo paprasčiau, naudodami daugiau diagramų ir iliustracijų ar net garso bei vaizdo įrašų, jeigu tai leidžia galimybės;
   
 • Būkite aktualūs. Detaliausiai apibrėžkite pačius svarbiausius procesus. Nustatykite „know-how“ dalis, kurios yra būtinos konkurenciniam pranašumui įgyti ir išlaikyti, nuodugniai jas aprašykite, pateikite pavyzdžių ir rekomendacijų. Nebūtina aiškinti procesų, kurie nėra svarbūs jūsų verslo sėkmei užtikrinti;
   
 • Pasirūpinkite, kad „know-how“ perdavimo priemonės išliktų „gyvos“. Besikeičiant jūsų verslo modeliui, tobulėjant procesams ir aukštėjant standartams, „know-how“ perdavimo priemonės taip pat turi būti nuolat atnaujinamos. Privalu pasidalinti savo verslo modelio patobulinimais, įskaitant naujų nuostatų įtraukimą ir neaktualių nuostatų šalinimą iš veiklos vadovų, apmokymų programų, metodinės pagalbos ir paslaugų, su franšizės gavėjais. Dėl to, kuriant „know-how“ perdavimo priemones, svarbus momentas – palikta galimybė lengvai priemonių adaptacijai.
   

Galiausiai, atminkite, kad profesionaliai sukurtos „know-how“ perdavimo priemonės ne tik padeda pasiekti sklandžią ir pelningą franšizės gavėjo verslo veiklą bei franšizės tinklo atitiktį standartams, bet taip pat leidžia franšizės davėjui sumažinti franšizės gavėjų valdymo ir plėtojimo išteklius. Trumpai tariant, investuodami į profesionalias „know-how“ perdavimo priemones, sutaupysite pinigų ir laiko.
 

Verslo identiteto elementų perdavimo priemonių parengimas

Anksčiau minėta, kad franšizės davėjo verslo prekės ženklo išskirtinumas ir žinomumas generuoja didelę franšizės gavėjui perduodamos vertės dalį. Vartotojų pamėgti ir su teigiamomis emocijomis asocijuojantys prekės ženklai patys savaime kuria ne tik trumpalaikę vertę franšizės gavėjams, bet ir ilgalaikę vertę franšizės davėjams. Ilgainiui, stiprus ir tinkamai reglamentuotas prekės ženklas turi potencialą tapti pagrindiniu konkurencinį pranašumą kuriančiu elementu.

Verslo identiteto elementais laikytinas ne tik pats prekės ženklas, bet ir kiti jį charakterizuojantys veiksniai, tokie kaip atskirų prekių ar paslaugų ženklai, firminis stilius, dizainas, personažai ir pan. Suvokiant, kad verslo identiteto elementai stipriai prisideda prie verslo vertės kūrimo, franšizės davėjas turi tikslingai investuoti į šių elementų tobulinimą, jų populiarinimą, reputacijos gerinimą bei tinkamą jų naudojimo reglamentavimą ir teisinę apsaugą.

Verslo identiteto elementų perdavimo franšizės gavėjams priemonių parengimas nėra sudėtingas procesas, bet gali pareikalauti gana daug laiko ir šiek tiek finansinių išteklių. Franšizės davėjui siūlytina atlikti šias užduotis:
 

 • Verslo identiteto elementų tinkamumo įvertinimas. Privalu įsitikinti, kad franšizės davėjo verslo identiteto elementai ir juose naudojami žodžiai ar frazės tikslinėse plėtros rinkose nesukelia neigiamų asociacijų vietiniams gyventojams. Taip pat privalu išanalizuoti, ar tikslinėse plėtros rinkose dar neegzistuoja panašūs ar net identiški verslo identiteto elementai;
   
 • Teisinė verslo identiteto elementų apsauga. Rekomenduotina įregistruoti, patentuoti arba bet kuriuo kitu būdu apsaugoti visus verslo identiteto elementus, kurie yra vertingi verslui. Minimaliai bent jau turėtų būti įregistruojamas prekės ženklas visose teritorijose ir rinkose, kuriose bus plėtojamas franšizės davėjo verslas. Kadangi prekės ženklo registracija ir patentavimas yra specifinis procesas, patartina dėl šių operacijų vykdymo konsultuotis su patentiniais patikėtiniais ir kitais šios srities ekspertais;
   
 • Verslo identiteto naudojimo vadovų parengimas. Tam, kad franšizės gavėjai aiškiai žinotų, kaip jie gali ir kaip negali naudoti franšizuojamo verslo identiteto elementus, franšizės davėjams vertėtų paruošti detalizuotus ir vizualius verslo identiteto naudojimo vadovus. Paprastai yra sudaromi tokie orientaciniai vadovai – verslo stiliaus vadovas, verslo prekės ženklo naudojimo vadovas, padalinio interjero ir eksterjero dizaino vadovai ir pan.
   

Pastebėtina tai, kad kai kurios šalys turi griežtus kalbinius reikalavimus, t. y. kad viešai demonstruojamuose prekės ženkluose esantys žodžiai būtų pateikiami vietine kalba. Franšizės davėjas turi būti pasiruošęs taip adaptuoti savo verslo identiteto elementus, kad jie neprieštarautų vietiniams reikalavimams, bet kartu ir neprarastų savo išskirtinumo ir vertės.
 

Parengus franšizės priemones, priartėjama prie galutinio franšizės davėjo verslo plėtros proceso. Kitas proceso etapas yra franšizės infrastruktūros kūrimas. Daugiau apie franšizės infrastruktūros kūrimą galite skaityti čia >>>>

 

 • Mūsų prezentacijas apie franšizės davėjo verslo kūrimą rasite čia >>>>
 • El. knygą „Franšizės davėjo verslas: pradžia“ atsisiųskite iš čia >>>>
 • Jei turite klausimų arba prireikė profesionalaus patarimo, susisiekite su mumis čia >>>>

 

2020    |    Franchise hub. Visos teisės saugomos.   |

Į viršu